2017. július 8., szombat

Boszorkányiskola 11. lecke: a HoldÜdvözlöm minden kedves Olvasómat a boszorkányiskola tizenegyedik leckéjén! Ezen alkalommal megismerjük az újboszorkányság Holddal kapcsolatos szokásait és elképzeléseit. A teliholdról pedig megemlékezünk egy rituálé segítségével. 

~ ~ ~

A Hold a Föld minden kultúrájában fontos szerepet játszott, és játszik ma is. Egyik fő tulajdonságának, a folyamatos és egyformán ismétlődő fázisainak köszönhetően a legelső naptárak az ő mozgásán alapultak. Havi rendszeressége és ennek a menstruációhoz való hasonlósága miatt a női termékenységgel kapcsolták össze. Az ár-apály jelenségnek hála a vizeket is hozzá társították. Sok nép hitvilágában istenként, vagy istennőként tekintettek rá, esetleg egy hatalmas szellemként. Az újboszorkányság sem zárkózik el ezektől az egész emberiséget átható képzetektől, sőt, nagyon szívesen felöleli azokat.

Az újboszorkányok általában, a görög-római képzeteket követve egy női istennőként (Diana, Artemisz, Selene, stb.) személyesítik meg a Holdat. Sokan a különböző holdfázisokhoz különböző istennőket rendelnek (pl. növekvő hold - Artemisz, telihold – Selene, fogyó hold – Hekaté). Mások viszont csak animista módon tekintenek rá, és nem látják szükségét különféle istenségeknek. 

Valamivel egységesebb elképzelés a Holddal kapcsolatban a hozzá rendelt mágikus időzítés rendszere. E szerint, az egyes mágikus munkáknak megvan a maga ideje, melyet (többek között) a megfelelő holdfázis szab meg. Így például, ha valami újba szeretnénk belekezdeni, akkor azt újholdkor érdemes megtenni. Ha valamit be szeretnénk vonzani az életünkbe, vagy növelni szeretnénk, akkor azt növekvő hold alatt tegyük. Ha termékenységre, vagy beteljesülésre vágyunk, annak az ideje a telihold, míg a fogyó hold az elengedésé. 

A teliholdak (és ritkábban az újholdak) sok újboszorkány gyakorlatában fontos időpontnak számítanak. Ilyenkor nem csak a különféle mágikus munkákat tartják igen hatásosnak, hanem szokás róluk egy-egy rituálé keretén belül is megemlékezni. Ebbe általában belevonják a gyakorlók az általuk imádott istenségek, vagy szellemek tiszteletére tett felajánlásokat és szertartásokat is. A modern hagyomány továbbá egy rendszert is kidolgozott arra, hogy az adott hónapokban történő teliholdakhoz milyen képzeteket és cselekedeteket is érdemes társítani.
Az eszbatok
A mai neopogány, de kiváltképp a wiccához közeli vonalakban, a telihold, vagy újhold ünnepségeket esbat-nak nevezik. Az esbat-ot elsősorban a Hold, vagy annak az Istennőjének a tiszteletére rendezik, és általános elgondolás szerint, fontosságuk nem akkora, mint a szabbatoké. Ekkor a covenek (boszorkányközösségek) összegyűlnek, és közösen mulatoznak, szertartásokat tartanak, vagy varázsolnak. Egyes elgondolások szerint mágiát nem is illendő végezni a szabbatok alkalmával, ám az esbat-ok alatt már annál inkább.
Az esbat létezéséről legelőször Margaret Murray írt. Az ő könyveiben ez az ünnep egy hetente megtartott összejövetelként volt leírva, melyen csak a coven tagjai vettek részt, hogy alatta beszámoljanak a vezérüknek a cselekedeteikről és terveikről, konzultáljanak egymással, tanítsák az újoncokat, vagy együtt varázsoljanak. Kikötött időpontja nem volt ezen alkalmaknak, és helyszíne sem. A hét bármely napján megtarthatták őket, akár a szabad ég alatt, akár egy házban, sőt, még a templomban is. Legalábbis Murray leírása szerint.
Az esbat szót általában a francia s'esbattre kifejezésre vezetik vissza, ami "örömtelien ünnepelni"-t jelent. Habár egy helyen azt is olvastam, hogy ez a szó a görög estrus-ból származik, ami "havit" jelent, és a női emlősök termékeny időszakára utal, ám ez eléggé kicsavart logika teremtménye.
Maga az esbat kifejezés, Murray előttről, egyedül egy helyen merül fel, egy De Lancre nevű francia bíró és földesúr boszorkányságról szóló könyvében, melyet az általa az 1600-as évek elején, baszk nyelvterületen vezetett boszorkányüldözés alapján írt. Itt is csak egy gyanúsított vallomásában találkozhatunk vele, amit tortúra alatt tett, természetesen baszk nyelven. Épp ezért is vallja sok történész, hogy De Lancre nagy valószínűséggel valamit félreértett ezen szó tekintetében.
A történelmi források nem tesznek megkülönböztetést szabbat és esbat között, egy helyen sem. Boszorkányok közös lakomázásáról, ünnepléséről rengeteg beszámoló maradt ránk, de arról, hogy ebből többféle is létezett volna, már egy sem.
 
Holdfázisok
Újhold
A fogyó hold és a növekvő hold között egy napon át (és kisebb mértékben az azt megelőző és követő napon) a Hold nem látható az égen. Ez az újhold ideje, habár a hétköznapi szóhasználatban az ezt követő napot illetik ezzel a névvel, amikor már megjelenik a növő hold első vékony sarlója. A Hold sötétségbe burkolózását jó alkalomnak tartják a jóslásra, a meditációra, a rontásokra és a túlvilág megismerésére. Illetve a beavatásra és megtisztításra.
(Hosszabb leírás róla: http://erdeivarazslatok.blogspot.hu/2014/01/magikus-idozites-ujhold.html)
Növő hold
A növő hold alatt szokás mindenféle növekedést célzó varázslatot végezni. Ha valamiből többet szeretnénk, akkor ez a tökéletes időpont tenni érte a mágikus gondolkodásban.
első negyed
Telihold
Alapvetően bármilyen mágikus munkára alkalmasnak tartják. szerelmi mágia, feltöltés, gyógyítás,
(Hosszabban róla: http://erdeivarazslatok.blogspot.hu/2013/09/magikus-idozites-telihold.html)
Fogyó hold
Telihold napja után a Hold fokozatosan egyre később kel fel éjszaka, és mérete is napról-napra kisebb lesz. Alatta a mágikus hagyományok szerint az elengedést, a csökkenést és az elválást megcélzó varázslatokat tartják különösen hatásosnak. Ilyen pl. a kapcsolatok (szerelmi, baráti, munka, stb.) megszakítása, rossz szokások elhagyása, megtisztítás, kiűzés, stb.

Az év teliholdjai
Ahogy az év hónapjainak, úgy egyes kultúrák az év teliholdjainak (vagy holdhónapjainak) adtak nevet. Ezt a gyakorlatot az újboszorkányság is felölelte, és jobbára az észak-amerikai őslakosok ilyen elnevezéseit adaptálták át saját használatukra, ám ez a rendszer nem egységes. Azért teliholdakra használt kifejezések igyekeznek azon hónapok természeti, vagy gazdasági történéseit tükrözni, amibe éppen esnek. Mindezeket pedig képletes formában szemlélve, a hozzájuk hasonló emberi életbeli történéseket, vagy lelki folyamatokat is hozzákapcsolták a holdtöltékhez.
A teliholdak a következők:
Január: farkas hold, mivel elvileg a nagy hideg miatt ilyenkor a farkasok ordítását különösen sokat lehetett hallani; kötődő emberi vonatkozás: egymásra utaltság, újjászületés, túlélés
Február: hó hold, a tél végi nagy havazásoknak köszönhetően; kötődő emberi vonatkozás: termékenység, beavatás, megtisztulás
Március: féreg hold, mivel a fagy elmúltával a csúszó-mászók is elkezdenek feléledni; kötődő emberi vonatkozás: kezdetek, termékenység, újjáéledés, kreativitás
Április: mag hold, a megvetés idejének beköszönte miatt; kötődő emberi vonatkozás: önbizalom, magabiztosság, tervezésből átlépni a tettekre
Május: virág hold, az ekkori sok virágnak köszönhetően; kötődő emberi vonatkozás: szerelem, szex, szenvedély, kapcsolatok
Június: eper hold, hiszen az eper érése alatta éri el csúcspontját; kötődő emberi vonatkozás: házasság, gyógyítás, egészség
Július: őzbak hold, ugyanis az őzbakok agancsai ekkor vannak növekednek a legtöbbet; kötődő emberi vonatkozás: előkészületek, sikerek
Augusztus: zöld kukorica hold, hiszen a kukorica ebben a hónapban még zöld, de szeptembertől már elkezd teljesen kiszáradni és learathatóvá válni; kötődő emberi vonatkozás: aratás, emberi kapcsolatok, barátság
Szeptember: arató hold, az ekkor végzett aratásnak köszönhetően; kötődő emberi vonatkozás: bőség, jólét, gazdagság
Október: vadász hold, az erre az időszakra eső vadászszezonnak köszönhetően ; kötődő emberi vonatkozás: halál, elválás, elengedés
November: fagy hold, a beálló fagyok miatt;  kötődő emberi vonatkozás: befejeződés, átváltozás, gyökereket verés
December: hosszú éjszakák holdja, a téli napforduló környékén találhatók az év legrövidebb nappalai és természetesen a leghosszabb éjszakái; kötődő emberi vonatkozás: család, személyes alkímia

Ajánlott olvasmányok:
Dorothy Morrison: Everyday Moon Magic
D. J. Conway: Moon Magick: Myth & Magic, Crafts & Recipes, Rituals & SpellsHold figyelése
A Holdra és változásaira való legegyszerűbb ráhangolódási módszer, ha megpróbáljuk minden nap, legalább egyszer megkeresni az égen. Ezt aztán még érdemes azzal kiegészíteni, hogy miután megláttuk, álljunk meg pár percre, és a más sokszor emlegetett rituális tudatállapotban gyönyörködjünk benne egy kicsit. Ez a gyakorlat elsőre talán banálisnak tűnhet, ám rendszeresen végezve komolyan segíti az előrehaladásunkat.
Segítségként pedig megjegyzem még hozzá, hogy a Hold telihold környékén napnyugta környékén kel, növő hold idején napnyugta előtt már fent van az égen (vagyis délután is látható), míg fogyó holdkor napnyugat után kel (vagyis délelőtt is látható).

Holdvíz készítése
Az utóbbi években az újboszorkány körökben nap népszerűségre tett szert a különböző "vizek" készítése. Az ilyen "vizek" alatt általában olyat értenek, ami vagy valamilyen mágikus erővel rendelkezőnek tartott tárgy közelébe lett helyezve egy időre, vagy azok magába a folyadékba lettek belehelyezve. Erre leggyakrabban ásványokat szokás használni (ügyelve persze, hogy csakis vízben nem oldódó darabokat rakjunk a folyadékba!), de bele kerülhetnek növényi részek is (vagy bármi más, ami után még az ember meg meri inni a vizet).  A teória az róluk, hogy a közelségnek hála a víz magába szívja a tárgy varázserejét, amit aztán így konkrét, fizikai és folyékony formában is elérhetünk. Ilyen típusú nedűt szokás a Hold fényére való kitétellel is készíteni. Ezt aztán használják a hold erejének reprezentálására, vagy lehívására, rituális tárgyak, vagy emberek szertartások előtti felkenésére, bájitalokban, megtisztításra, de még virágok öntözésére is.
Az elkészítés módja a következő:
Egy átlátszó üvegben helyezzünk ki valamennyi vizet a holdfényre egy éjszakára (nem muszáj végig a direkt holdfényben lennie), vagy pár órára. Egyedül azt szokták fontosnak tartani, hogy még azelőtt tegyük el egy sötét helyre a vizet, mielőtt azt napfény érhetné.
Azt is általában megjegyezik hozzá, hogy a Hold fázisai mind más-más vonatkozásokat adnak a víznek, a már fent említett elvek alapján. A vizet pedig ki lehet egészíteni bármi mással is, ami csak megtetszik nekünk (pl. ásványok, növények, stb.).

Telihold rituálé
A rituálét teliholdkor (legközelebbi júli. 9.) végezzük, éjszaka, lehetőleg egy olyan helyen, ahol rálátásunk nyílik a Holdra. Kell hozzá tej áldozatnak (lehetőleg házi tej), és ha nem odakint vagyunk, akkor egy tálka amibe kiönthetjük ezt, továbbá egy fehér gyertya, amit erre a rituáléra gyújtunk meg először (minél nagyobb, annál jobb). Opcionálisan gyújthatunk a munkánkhoz füstölőket is, ha úgy tartja kedvünk.
A rituálé különlegessége, hogy egy vágyunk eléréséhez segít egy "szellemi vezetőt" lelnünk, aki rituális elmélyülések során tanácsokkal tud ellátni minket (ami igaz akár az is lehet, hogy a kívánságunk nem fog valóra válni és inkább próbálkozzunk mással!). Ez a "vezető" lehet állati, emberi, vagy a kettő keveréke, esetleg egyik sem. Bárhogy is nézzen ki, igyekezzünk üzenetére nyitottak maradni. (Viszont a rituálé e nélkül is végrehajtható, csupán ez erre vonatkozó részt ki kell hagynunk belőle.)
A rituálé menete: 
Az magunk által kidolgozott módon kezdjük meg a rituálét. 
Szólítsuk meg a Holdat: „Üdvözlet Néked halovány Hold, ki csillagok közt az éget járod, s az éjt egymagad megvilágítod! Üdvözlet Néked, szépséges Hold, ezen az éjen! Kérlek, fordítsd felém orcád, s fényed bocsátsd most reám!"
Gyújtsuk meg a gyertyát. 
"Szép és fehér arcod képére, tejet áldozom örömödre!” 
Mutassuk be a tejáldozatot, melyet a szabadban dolgozva a földre hintsünk szét a kezünkkel, lakáson belül pedig az edénybe öntsük, amit aztán majd kint tudunk hagyni az ablakpárkányon, míg el nem párolog belőle a folyadék.
A Holdra nézve ejtsük ki kérésünk:
"Ezüstfényű égitest, Földnek hű társa, Napnak égi párja, csillagok gazdája! Hallgasd meg keserves kérésem, segíts xy vágyam elérnem! Küldj hozzám vezetőt a sötétben, hadd vezesse lépteim a mélységben!"
Csendesedjünk el és csukjuk be a szemünket. Igyekezzünk fejben tartani a vágyunkat, ám nem görcsösen ragaszkodni hozzá. Suttogva ismételgessük a legutóbbi szövegrész utolsó mondatát, míg rá nem ismerünk a vezetőnkre, aki majd utat tud mutatni a kívánságunk elérésében. Tartsuk fenn ezt az állapotot, amíg csak jólesik.
Búcsúzzunk el a Holdtól, köszönjük meg neki és a vezetőnknek a segítségét, fújjuk el a gyertyát, majd zárjuk le a szertartást a saját kedvünk szerint. 
Együnk és igyunk. Takarítsunk el magunk után.
Ha pedig újra kapcsolatba szeretnénk lépni a vezetőnkkel, ezen gyertya meggyújtása mellett szólítsuk Őt meg.

 ~ ~ ~
 
Ennyi volt erre az alkalomra a tanulni való, remélem legközelebb is találkozunk, amikor az újboszorkányság különböző fajtáival és főbb vonalaival fogunk megismerkedni.


Kérdés, észrevétel, vagy bármi egyéb esetén itt lehet elérni: bosziiskola(kukac)gmail.com, illetve itt helyben a blogon és a blog Facebook oldalán.

3 megjegyzés:

 1. Nagyon hasznos és lényeges információk vannak ebben a boszorkányiskola sorozatban, sokat lehet tanulni belőle! :) Ahogy olvasom a bejegyzéseid felmerült bennem a kérdés, hogy hazánkban van egyáltalán valamiféle "klub", társulat, ahová fordulhatnak az érdeklődők, és segítséget kapnak, vagy mindenki magányos? A kereséseim nem igazán vezettek eredményre.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Örülök, ha hasznosnak találod a sorozatot! :)
   Idehaza nem tudok olyan boszorkánytársaságról, akit nyugodt szívvel tudnék ajánlani (habár igazán olyanról sem, akit nyugtalannal tudnék). Inkább magányos gyakorlókról tudok. Szabadon felkereshetőnek csak wicca társulatokat ismerek. Sajnos ez a helyzet....
   Üdv: Virág

   Törlés
  2. Értem. Igen, sajnos, hiszen ha lenne, akkor könnyebben lelhetne az ember olyan társakra, akik hasonlóan gondolkodnak és segítenék egymást.

   Törlés

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...