2012. január 31., kedd

Bride származása - ráolvasás

A szent szűz Birde származása,
Fénylő aranyláng, Krisztusnak nemes nevelőanyja,
Bride, Dugall, a barna lánya,
Ki Aodh fia, Art fia, Conn fia,
Crearar fia, Cis fia, Carina fia, Carruin fia.

Minden nap és minden éjjel
Amikor Bride származását elmondom,
Nem ölhetnek meg, nem pusztíthatnak el,
Nem börtönözhetnek be, nem sebesíthetnek meg,
És Krisztus sem fog megfeledkezni rólam.

Se tűz, se Nap, se Hold nem égethet meg,
Se tó, se víz, se tenger nem fullaszthat meg,
Se tündérnyíl vagy –dárda nem sebesíthet meg,
És én vagyok Szent Máriám védelme alatt,
És kedves nevelőanyám, az én szeretett Bride-omé alatt.
Eredeti nyelven:

Sloinneadh na Ban-naomh Bride,
Lasair dhealrach oir, muime chorr Chriosda.
Bride nighinn Dughaill duinn,
Mhic Aoidh, mhic Airt, nitric Cuinn,
Mhic Crearair, mhic Cis, mhic Carmaig, mhic Carruinn.

Gach la agus gach oidhche
Ni mi sloinntireachd air Bride,
Cha mharbhar mi, cha spuillear mi,
Cha charcar mi, cha chiurar mi,
Cha mhu dh’ fhagas Criosd an dearmad mi.

Cha loisg teine, grian, no gealach mi,
Cha bhath luin, li, no sala mi,
Cha reub saighid sithich, no sibhich mi,
Is mi fo chomaraig mo Naomh Muire
Is i mo chaomh mhuime Bride.

A magyar fordítást az angol fordítás alapján készítettem, mert sajnos nem beszélem az ír nyelvet.

Forrás: Alexander Carmichael: Carmina Gadelica, Vol. I & II: Hymns and Incantations

2012. január 28., szombat

Imbolc-i hagyományok

 • Wales határa mentén ekkor szedték le a karácsonyi dekorációkat, majd egy tál hóvirágot vittek be a házba, hogy kiűzzék a gonoszt és megtisztítsák a házat, valamint, hogy jelezzék a tavasz kezdetét.
 • Imbolc estéjén egy "gabonababát" készítettek, ami egy emberszerű figura volt gabonaszálakból formálva. Ezt aztán egy ágyba vagy kosárba helyezték, és szertartásosan feldíszítették kövekkel, kagylókkal, virágokkal és szalagokkal, Bride (Brigid, Szent Brigitta) tiszteletére. Az ágyat végül rituális menetben, énekelve fehérbe öltözött, leengedett hajú fiatal lányok házról-házra vitték, hogy mindenki tiszteletét tehesse előtte. Az emberektől elvárták, hogy ajándékot adjanak Bride-nak ami lehetett egy kagyló, kristály vagy virág, az anyák pedig kimondottan kenyeret, sajtot, vagy vajat adakoztak. Miután körbejárták a falut, a lányok bevonultak egy házba, hogy megtartsák Bride lakomáját. Bezárták az ajtót és az ablakokat, Bride figuráját pedig olyan helyre tették, honnan mindenki jól látta, és ő is mindenkit jól látott. Ezután fiatal férfiak jöttek a ház elé bebocsátást kérni, hogy tiszteletüket tehessék Bride előtt. Egy kisebb huza-vona után beengedték őket, és a lakoma sok énekléssel és tánccal kísérve jó hangulatban folytatódott tovább. Hajnal eljöttével még egyszer körbeállták a figurát, énekeltek neki egyet, majd a maradék ételt szétosztották a közösség szegény asszonyai között.
 • Az előzőhöz hasonló másik szokás is létezett Írországban. E szerint a köpülőt öltöztették fel nőnek, és a figura mellére egy Brigid keresztet helyeztek. Az emberek itt is ajándékokat mutattak be neki, az anyák ételt, mások pedig tűket, kődarabokat és szalmát.
 • Az idősebb nők Bride ágyát készítették el e nap tiszteletére. Először egy hosszúkás kosarat fontak, amit aztán nagy gonddal feldíszítettek. Zabszálakból egy nőt formáltak, és ezt is feldíszítették szalagokkal, kagylókkal és színes kövekkel. Miután ezzel elkészültek, egy nő a ház bejáratához ment, és az ajtóban állva kiszólt az esti sötétségbe, hogy az ágy készen van, majd beinvitálta az szentet az otthonba. Végezetül nagy ceremóniával befektették a babát az ágyba, és egy fehér botot tettek mellé, Bride pálcáját jelképezendő.
 • Szent Brigittáról azt tartották, hogy ezen az éjszakán a vidéket járja, megáldva minden embert és jószágot azon a portán, ahová betér. Ezért felajánlásokat hagytak kint neki süteményből és vajból.
 • Brigid keresztje és más hagyományos fonott szimbólumokat készítettek ezen a napon kákából. A hagyomány a legenda szerint onnan származik, hogy Szent Brigitta egy pogányt halálos ágyán egy kákából készített kereszttel térített meg. Brigid keresztjéről azt tartották, hogy megvédi a házat a tűzesetektől, és mint védelmező talizmánt a bejárati ajtó felé helyezték.
 • Imbolc előtt este a tűzhely hamvait a bejárat előtt vagy a tűzhelyen magán szétszórták, hogy másnap reggel láthassák, ott járt-e Bride az éjszaka, ami igen jó ómennek számított. Általában a lábának vagy a botjának nyomát keresték a hamvak közt. Ha viszont nem lelték Bride nyomát, az arra utalt, hogy Bride meg lett sértve, és nem fogja meghallani a család könyörgéseit. Ezért ilyenkor megpróbálták kiengesztelni; áldozatot és füstölőt ajánlottak fel számára. Az áldozat általában egy fiatal kakas vagy jérce volt, amit élve temettek el 3 patak találkozásánál, majd este lefekvéskor a család füstölőt égetett a tűzhelyen.
 • A Man-szigeteken a bejárati ajtót hagyták nyitva Brigid számára, hogy az szívesen látottnak érezze magát. Volt, ahol viszont a pajtát seperték fel, és felállítottak benne egy asztalt, amire aztán egy égő gyertyát, kenyeret és sört helyeztek felajánlásként a látogatóba érkező szentnek.

Források:
Sharon Paice MacLeod: Celtic Myth and Religion: A Study of Traditional Belief, with Newly Translated Prayers, Poems and Songs
Patricia Monaghan: The encyclopedia of Celtic mythology and folklore
John Thomas Koch: Celtic culture: a historical encyclopedia
Patricia Montley: In Nature's Honor: Myths and Rituals Celebrating the Earth
Donald Watts: Dictionary of plant lore
Alexander Carmichael: Carmina Gadelica, Vol. I & II: Hymns and Incantations
Richard M. Dorson: Folklore and Folklife: An Introduction

2012. január 26., csütörtök

Megidézés Imbolc-ra

Január 31 éjszakáján kell elmondani, a ház bejárati ajtaja előtt.


Misztérium Bábája, nyisd meg az ajtót,
Végtelen Gyermeke, jöjj te be!
Üdvözöljük az újonnan született igazságot,
Üdvözöljük az év tavaszát!
Sötétben és hidegben utazol,
Melegben és fényben fogsz megérkezni.
Imbolc áldott ideje
Táplálja minden élő lelkét,
Születést, ártatlanságot és becsületet hozva,
A mélységektől a magasságokig,
A magasságoktól a mélységekig,
Minden lélek szívébe.

A "Misztérium Bábája" Szent Brigittára utal, akiről azt tartják, hogy ő segédkezett Jézus születésénél; ebből következően a "Végtelen Gyermeke" valószínűleg Jézusra céloz.


Forrás:
Caitlin Matthews: Celtic Devotional: Daily Prayers and Blessings

2012. január 25., szerda

Növények a mágiában: fekete hunyor

Fekete hunyor

Latin név: Helleborus niger
Nem: feminin
Elem: víz
Égitestek: Szaturnusz, Mars, Algol (csillag)
Csillagjegy: vízöntő, bak
Ünnep: Yule, Imbolc
Istenség: Hekaté, Athéna, Apollo, Aesculapius, Artemisz, Pluto
Felhasználható: megtisztítás, varázslatok ellen, őrültség ellen, látahatatlanság

Proitosz király lányait Dionüszosz örültté tette, mire az uralkodó könyörgésére egy Melampusz nevű jós hunyor segítségével gyógyította meg őket. Innentől kezdve használták az őrültség gyógyítására. Egy Andreas Alciati nevű reneszánsz jogász egy helyen azt ajánlotta, hogy ne küldjék máglyára a boszorkányokat, helyette inkább adjanak nekik ebből a növényből. Alciati ugyanis nem hitt a boszorkányok létezésében, és valószínűleg őrülteknek hihette a boszorkányságukat bevalló személyeket, így mint gyógyszert ajánlhatta számukra a hunyort. Használták még sok minden más gyógyítására is, pl: köszvény, lepra, fogfájás, menstruációs fájdalmak, valamint fejfájás esetén elég volt csak a fejre rakni, vagy porítva az orrba felszippantani. Az orron keresztüli bevitelt alkalmazták az elme élesítéséért is.
Porított levelét és gyökerét meditációs füstölőkeverékekhez adták, vagy csak magában őrjöngés kiváltására vagy megszüntetésére alkalmazták.
Az ókorban használták a házak megtisztítására és felszentelésére is. Úgy gondolták, hogy azáltal, hogy szétszórják egy helyiségben vagy illatosítják vele azt, elűzik belőle a gonosz szellemeket. Ezen ceremóniákat nagy átéléssel végezték, ünnepélyes himnuszok éneklése közben. A hunyort olyan hatásosnak tartották, hogy egy beszámoló szerint még azon szőlőtőke bora is ilyen befolyással volt a környezetére, mely közelében egy hunyor nőtt; így elég volt csak azt körbehinteni az otthonokban. Egy időben azt is gondolták, hogy annak a háznak nem mennek gonosz szellemek a közelébe, ami mellett ez a virág nő. Háziállatok védelmére is alkalmas volt, ezért vagy felakasztották az istállókban, vagy magukat az állatokat áldották meg vele. Gyökerét mágikus védelmező amulettként használták (a mandragórához hasonlóan formára vésve), valamint pestis elleni talizmánként alkalmazták.
A hunyor közeli kapcsolatban állt a mágiával és a boszorkánysággal is. Mivel sötét és magányos helyeken nő, rossz ómennek tartották, és rossz szerencse várt a leszedőire a középkorban. A boszorkányok repülőkenőcsökben használták, míg a mágusok a porított gyökerét szórták maguk elé, hogy láthatatlanok legyenek.
Állítólag az ókori gallok nyílvesszőik hegyét hunyorral kenték be, hogy az elejtett vad húsa porhanyósabb legyen. Toszkánában a parasztok a termés mennyiségére következtettek bóbitái számából: a 4 nagyon jó termést jelentett, a 3 közepeset, míg a 2 rosszat. Wales néhány részén pedig az, ha tavasszal virított váratlan események bekövetkezését jelezte.
A hunyor leszedésére különféle előírások léteztek. Az egyik recept szerint egy kard hegyével kört kellett írni a növény köré, majd kelet felé fordulva begyűjteni, miközben Apollóhoz és Aesculapiushoz imádkozott az ember. A másik leírás szerint fehérbe öltözve, mezítláb kellett letörni (nem vágni) a virágot jobb kézzel, majd egy fehér köpennyel betakarni, és átvenni a bal kézbe. Ezután a begyűjtőnek kenyeret és bort kellett áldozatként bemutatnia. Ha a leszedés nem így történt, akkor a középkorban úgy tartották, hogy a növénynek nem is lesz gyógyító hatása. A növényrész leszedésénél használt kézmozdulat is fontos volt: ha felfelé törte le az ember, akkor a testnedveket a növény is felfelé hozta, azaz hánytató hatása lett; a lefelé irányuló törésnél pedig épp ellenkezőleg, hashajtó hatással rendelkezett. Ám a begyűjtés veszélyekkel is járt. Ha a munka közben egy sas repült el az égen, és meglátta azt, ami a növénnyel történik, a leszedő egy éven belül meghalt. A sas mellett vigyázni kellett a hunyor által kibocsátott gőzökkel is, ami álmosságot okoz; viszont ez ellen védekezésként előzőleg fokhagymát lehetett fogyasztani.

Mérgező növény!!! A gyökere erős hánytatószer, de okozhat még hasmenést és szívproblémákat is. Akár halálos is lehet. A bőrön képes égési sérüléseket okozni.

Források:
Scott Cunningham: Magical herbalism: the secret craft of the wise
Jude Bradley, Cheré Dastugue Coen: Magic's in the Bag: Creating Spellbinding Gris Gris Bags & Sachets
Vivian A. Rich: Cursing the Basil: And Other Folklore of the Garden
Cora Linn Daniels,C. M. Stevans: Encyclopedia of Superstitions, Folklore, and the Occult Sciences of the World
C. J. S. Thompson: Mystery and Romance of Alchemy and Pharmacy
Brian Alexander Pavlac: Witch hunts in the western world: persecution and punishment from the Inquisition through the Salem trials
Henry Phillips: Flora historica, 1. kötet
Christopher A. Faraone: Magika hiera: ancient Greek magic and religion
Donald Watts: Dictionary of plant lore
Louis Herbert Gray: The Mythology of all Races: Greek and Roman
Heinrich Cornelius Agrippa: The Philosophy of Natural Magic: A Complete Work on Magic and Sorcery
Anna Pavord: The Naming of Names: The Search for Order in the World of Plants
Albertus Magnus: Egyptian Secrets: Or White and Black Art for Man and Beast
D.A. Schulke: Viridarium Umbris: The Pleasure-Garden of Shadow 
http://www.thepoisongarden.co.uk/atoz/helleborus.htm
http://www.theoi.com/Flora1.html

2012. január 21., szombat

Tej

A tej alapvető tápláléka az emberiségnek és minden emlősnek. Ez a folyadék az első, amit magunkhoz veszünk életünk kezdetén, és ez az egyetlen ami csak pusztán mások táplálására keletkezik.
Az anyatej szimbolizmusa (legyen az emberi vagy állati) mindig is pozitív volt. Táplálékul szolgált ez az isteneknek több kultúrában is. Egyiptomban a fáraónak, mint az isten földi reprezentációjának, szopnia kellett az istennő tejéből (vagy annak e világi képviselőjééből), hogy felfrissüljön és erőt szerezzen uralkodói feladatai ellátásához. A fáraókat koronázó szertartásnak pedig része volt a Hathor istennő templomában tartott szent tehenek tejének az elfogyasztása. Zeuszt csecsemőkorában egy Amaltheia nevű nőstény kecske (egyes források szerint nimfa) táplálta tejével.
De kedvelt áldozat is a tej az isteneknek és más mitikus lényeknek egyaránt. A halottak és a khtonikus istenek különösen szerették felajánlásként. Sok velük kapcsolatos rituáléban helyettesítette ez a vért, mivel a mellen keresztülszűrt vérnek tartották. Talán innen is származik az a babona, hogy ha véletlenül kiöntöd a tejet nem kell aggódnod, mert csak a holtak szomjaztak meg egy kicsit. De áldoztak belőle a görögök a nereidáknak, a nimfáknak és Pánnak, az egyiptomiak pedig Ámonnak. Kedvelt tápláléka volt még ez az ital a magyar táltosoknak és a bolgár zmey-eknek, de a brownie-knak is egy tál tejet rakta kint csemegének.
Egyiptomban ha egy nő tudni akarta, hogy termékeny-e, egy fiút szült anya tejét megitta, és ha hányt tőle, akkor vagy már terhes volt, vagy hamarosan az lett. De a fiút szült anya teje általános hozzávalónak számított az ókori Egyiptomban gyógyászati receptekben és védelmező varázslatokban is. Ezt a különleges nedűt speciális, anyát és gyermekét formázó edényekben tartották, és az isteni anya tejét szimbolizálta, ami vitalitást, erőt és hatalmat képes adni.
Az ókori görögök regenerációs szertartások alkalmával használták a tejet. Az orfikus rítusok egyikében a feláldozott bárányt az anyja tejében megfőzték, majd a résztvevők elfogyasztották a húsát, hogy új életet nyerjenek.
A svéd folklórban az anyatejet gyógyító eszköznek tartották fáradt és piros szemekre, valamint a fájó fülre, na és persze a mágia okozta betegségekre. Néha kenőcsöt készítettek belőle, és ezt kenték szét a fülben a fájdalom ellen. Ugyanitt tartották azt is, hogy a szoptató anya képes tejével másokat befolyásolni: ha a munkások kenyerét meghintették a gazdasszony tejével, az hatással volt a munkakedvükre.
Wales egyes részein azt tartották, hogy ha egy kígyónak sikerül anyatejet innia gwiber lesz belőle, ami egy nagy szárnyakat növesztett kígyó vagy sárkány, melynek testét kemény pikkelyek fedik. Az írek pedig azt hitték, hogy ha egy hulla bal kezét belemártják a tejesedénybe, akkor a tej benne több és jobb minőségű tejszínt fog adni.
A tejhez persze ezeken kívül is rengeteg más babona fűződik. Ha a tej kiömlik az asztalra, akkor még abban az évben keresztelő lesz tartva. A túlfőzött tej sikert jelent, amit veszély előz meg. Nem szerencsés hagyni a tejet a tűzhelyre kifutni. Ezt úgy is meg lehet előzni, hogy mikor látod, hogy a tej kifutni készül, gyorsan "kígyó, kígyó"-t kiáltasz, és ez majd visszaijeszti azt a fazékba. Ha úgy adsz ki a házadból tejet, hogy egy csepp vizet sem raksz bele, szerencsére ne is számíts. Ha valami rosszul végződött számodra, és boszorkányságot gyanítasz okának, főzz fel egy kevés tejet, majd szúrd bele az "ötágú villádat" (vagyis az ujjaidat) a nedűbe, és a boszorkány aki a varázslatot kivetette rád meg kell, hogy jelenjen előtted. Egy régi elképzelés szerint, ha valakibe villám csapott vagy füstmérgezése van, az igyon meg kilenc és fél deci fekete tehéntől származó tejet, és meg fog gyógyulni. De a fekete tehén teje jó lehet az övsömör gyógyítására is, itt csak meg kell mosni vele az érintett területet.
Mágia szempontjából a tejet gyógyításra és védelemre használják, de a szeretet növelésére is egy egyénben. A Holdhoz kapcsolják és a víz elemhez. Gyakran alkalmazzák fürdést is magába foglaló varázslatokban, mivel nemcsak jót tesz a bőrnek, de azt mondják az aurának is.
A különböző állatoktól származó tejeknek más-más felhasználási módjai lehetnek. Az oroszlán tejének valaha életadó erőt tulajdonítottak. A tehéntej pedig kiváló hozzávaló tápláló, jólétet hozó és védelmező varázslatokhoz, míg a kecsketej hatalmat és sikert hoz.

Források:
Jacqueline Van Gent: Magic, body, and the self in eighteenth-century Sweden
Geraldine Pinch: Magic in ancient Egypt
Cora Linn Daniels,C. M. Stevans: Encyclopedia of Superstitions, Folklore, and the Occult Sciences of the World
Benjamin Walker: Body Magic 
J. E. Lowe: Magic in Greek and Latin Literature
John Rhys: Celtic folklore: Welsh and Manx, Volume 1. 
Mercia MacDermott: Bulgarian folk customs
Richard Mercer Dorson: Peasant Customs and Savage Myths: Selections from the British Folklorists, Volume 1.
http://www.theoi.com/Ther/AixAmaltheia.html
Catherine Yronwode: Hoodoo Herb and Root Magic: A Materia Magica of African-American Conjure2012. január 19., csütörtök

Béke olaj

Kell hozzá:
 • rozmaringlevelek
 • bazsalikomlevelek
 • levendulavirágok
 • szantálfa illóolaj
Keverd ezeket össze egy bázisolajban (pl: mandula, olíva, szőlőmag).

A recept innen származik: Denise Alvarado, Doktor Snake: The Voodoo Hoodoo Spellbook

2012. január 16., hétfő

Védelem tea

Ez egy kiváló tea pszichikus és emocionális védelemhez.

Kell hozzá:
 • 1 rész cickafark virág
 • 1 rész galagonya termés
 • 1 rész bodza
 • 1 rész bormenta
Keverd jól össze a hozzávalókat, és tárold őket egy légmentesen zárható edényben. Amikor szükséged van rá, vegyél ki belőle egy evőkanállal, és önts rá egy csésze forrásban lévő vizet. Hagyd állni 15 percet, szűrd le és fogyaszd el.

A recept forrása: Christopher Penczak: The witch's shield: protection magick & psychic self-defense

2012. január 14., szombat

Aligátorfog és -láb

Egyáltalán nem ezt tervezem felrakni ezúttal bejegyzésként, viszont az eredeti ötletem nem készült el (már sokadszorra), és most olyan "mocsaras" hangulatban vagyok. Ennek az oka pedig, hogy a Spiral Dance nevű együttes Voodoo Bayou című számát hallgatom. Oh, a Mississippi! A bayou (magyarul mocsár)! A hatalmas tölgyfákról csüngő szakállbromélia! Na, és persze a vízből feléd kacsingató aligátor! Most még a szúnyogokat is elviselném értük!
Álmodozás helyett viszont rátérek inkább az aligátorra...

Meglelted rajta a fiatal aligátort?
 • A nyak körül hordva a fog szerencsét hoz, viszont ügyelni kell arra, hogy ne hord vízben (folyó, tó, óceán), különben az ereje meggyengül
 • Dél-Amerikában ezüsttel és arannyal bevont aligátorfogat hordtak szerencséért és biztonságért
 • Korallal együtt hordva jó szemmel verés ellen
 • A fogat hordják azért, hogy szerencsét hozzon a pénzügyekben és a szerencsejátékokban (ezért lehet egy fogat a zsebben hordani, és whiskey-vel, van van olajjal vagy vizelettel táplálni, hogy működésre bírd)
 • Volt, ahol a fogzási fájdalmak könnyítésére aligátorfog nyakláncot raktak a gyerekek nyakába
 • Az aligátorlábat szerencsehozóként hordják maguknál az USA déli részén élőkForrások:
R. Lionel Fanthorpe,Lionel and Patricia Fanthorpe,Patricia Fanthorpe: Mysteries and Secrets of Voodoo, Santeria, and Obeah
Patricia Telesco,Rowan Hall: Animal Spirit: Spells, Sorcery, and Symbols from the Wild
Marian Roalfe Cox: Introduction to Folklore
Sherman E. Pyatt,Alan Johns: A dictionary and catalog of African American folklife of the south
Catherine Yronwode: Hoodoo Herb and Root Magic: A Materia Magica of African-American Conjure

2012. január 12., csütörtök

Ha elvarázsoltak....

Warwick Globe
Hogy megtörj minden rád kivetett varázslatot, végezd el a következő ellenvarázst napkeltekor 9 egymást követő napon át.

A jobb kezeddel szórj sót a tűz lángjai közé, és közben ismételd el a következőket háromszor:

Só! Só! Most a lángokba szórlak,
Hogy az, ki varázsát rám rótta
Ne egyen, ne igyon, de nyugalmát se lelje,
Míg varázslatát felettem meg nem törte!

Eredeti nyelven:

Salt! Salt! I cast thee to the flames.
Now may the person who has bewitched me
Neither eat, drink, nor find peaceful rest
Until the spell is broken!A varázslat forrása: Gerina Dunwich: Exploring Spellcraft: How to Create and Cast Effective Spells  (New Page Books, 2001)

2012. január 9., hétfő

Januári telihold

 Véget ért az ünnepekkel teli december, megtörtént a napforduló, ám az éjszakák még mindig ugyanolyan hosszúnak tűnnek. A Nap csak ritkán süt, és akkor is csak rövid időre, és igen gyengén. Általában ekkor hó és jég borítja a tájat, és hideg szelek süvítenek a fák kopasz ágai között.

Ennek a holdnak az egyik ismertebb neve a farkas hold. Ezt valószínűleg onnan kaphatta, hogy a farkasok ekkoriban - az erdőben alig találván élelmet - merészebbek lettek, és inkább portyáztak az emberi falvak közelében könnyű zsákmányt remélve. Ebben az elgondolásban megjelenik ezen időszak egyik legfontosabb témája, a csökkenő élelmiszer-tartalékok ténye. Habár manapság sok embernek a tél már nem probléma ilyen szempontból, de attól még a természetben ez ugyanúgy megmaradt. Gondolkodj hát el azon, hogy milyen jó is neked, hogy télen sem kell szűkölködnöd, és ne feledkezz meg azokról sem, akiknek még igen: etess madarakat, vagy vigyél ki csemegézni valót a vadállatoknak az erdőkre és a mezőkre.

A másik téma, amivel ekkor érdemes foglalkozni az egymásra utaltság. Az emberi faj alapvetően társas lény, és egyedül nem képes a túlélésre. Sok "primitív" kultúrából ismerünk történeteket, melyekben a törzsből vagy faluból valamilyen okból kitűzött emberek rövid időn belül meghalnak. A haláluk nem azért következik be, mert nem lennének képesek élelmet találni az általuk jól ismert környezetben, hanem a kiűzetés ténye maga az, ami végül a halálukat okozza. Így tehát gondolj most te is a környezetedben lévő emberekre. Próbáld meg elsimítani az esetleg fennálló nézeteltéréseket. Köszönd meg azoknak a segítségét, akik támogattak valamiben, és akik segítettek azzá lenned, aki ma vagy.

Korea északi részén a januári telihold üdvözlésére egy Dal maji nevű rituálét végeznek a családok. A família tagjai általában egy folyóparton végzik el ezt a szertartást, ami során felállítanak egy asztalt, és ráhelyeznek egy tál főtt rizst és egy csésze tiszta vizet, felajánlásként a felkelő Holdnak. Mikor üdvözlik a Holdat elismétlik családtagjaik nevét és születési dátumát, majd kérik a Hold-szellemet, hogy bocsássa áldását rájuk.


Nevei: hó hold, farkas hold, csendes hold, hideg hold, szűz hold, kis tél holdja, viharhold
Füstölő: mimóza, pézsma
Kövek: gránát, ónix, gagát, krizopráz
Színek: csillogó fehér, kékeslila, fekete
Istenségek: Freya, Inanna, Szaraszvati, Héra, Chang-O, Sin
Természeti szellemek: gnómok, brownie-k
Növények: majoránna, benedekfű, magok, tobozok, hóvirág, sáfrány, nyírfa
Állatok: róka, prérifarkas, fácán, kék szajkó
Használható: lustaság, a felszín alatt lévő dolgok, kezdetek és elgondolások, védelem, varázslatok visszafordítása, energia elraktározása a személyes problémáiddal való foglalkozásra, levegőmágia, jégmágia, hómágia, születés, gyermekek, kreativitás, megtisztítás, csend, újjászületés, túlélés, személyes problémák, összegyűlni a tűzhely körül melegért, szegénység távol tartása, szívügyek, családi problémák elsimítása, kapcsolatok, konyhaboszorkányság

Források:
Dorothy Morrison: Everyday Moon Magic
D. J. Conway: Moon Magick: Myth & Magic, Crafts & Recipes, Rituals & Spells
Jung Young Lee: Korean shamanistic rituals
Eileen Holland: The Spellcaster's Reference 

2012. január 8., vasárnap

Január a kertben

Tegnap a napos idő tiszteletére felmentem a kertünkbe (na jó, kocsival felfuvaroztattam magam). A kertünk a Hegyen van, nem messze attól a helytől, ahol a Őt tisztelni szoktam. Hát, meg kell mondjam, kicsit meglepődtem azon, ami fogadott.

Hóbogyó, kicsit megviselten

Általában ilyenkor télen minden tele van apró madárkákkal, akik a különféle ültetett fákról szedegetik a magokat. A fiatalabb fáink kérge, a szőlőtőkék, sőt még anyukám legkedvesebb (már majd' 15 centis!) magnóliája is az éhes nyulak fogainak nyomától díszlik (már ami megmaradt belőlük).

Keleti tuja magházai és magjai

Ám nem ez fogadott. A hó- és fagyhiányt még meg tudtam érteni, és a nyulak fognyomát se hiányoltam nagyon. Viszont a januárban virágzó krizantémbokron megakadt a szemem.

Krizantém: állítólag a kertben nőve megvédi azt a gonosz szellemektől

Aztán a nyáron sehova nem fejlődő, földben felejtett karalábé gyönyörűen megnőtt. Még hoztunk is haza frissen szedettet!

Az első feljegyzés a karalábéról az i.sz. I. századból származik Pliniustól

Aztán az orgonabokrokon már szinte zöldülnek a rügyek!

Az orgona virágának illata állítólag elűzi a rossz szellemeket

Aztán kisebb sajnálatomra vettem észre, hogy a ház mellet kinőtt gyűszűvirágom elhalálozott. Pedig idén lett volna három éves, és reméltem, hogy már virítani fog. Viszont az, amelyik idén virított, tökéletesen egészségesnek nézett ki. Ami azért érdekes, mert ez a növény elvileg kétnyári, és ez a tő 2011-ben már virított, ami után el kellett volna halnia. Aztán a mindentudó internet megválaszolta problémám: az, hogy virágzás után vissza lett vágva a virágszár az oka a dolognak. Nem mintha panaszkodnék. Tavaly tavasszal ugyanis egy se kelt ki az elvetett gyűszűvirág magokból.

A gyűszűvirág a tündérek nagy kedvence

A hóvirágok viszont még nem dugták ki a fejüket a földből, ahogy a többi kora tavaszi virág se. Igaz, a füstös gyöngyike zöld leveleit mindenhol felfedeztem, ahol annak lennie kell.
A sok furcsaság ellenére legalább a kúszó madárbirs piros bogyóival annak rendje és módja szerint nézett ki!

Szép bogyók, de mérgezőek

2012. január 7., szombat

Receptek Imbolc-ra

Sulamith WülfingFüstölő 1:
 • 3 rész tömjén
 • 2 rész sárkányvér (gyanta)
 • 1/2 rész vörös szantálfa
 • 1 rész fahéj
 • pár csepp vörösbor
 • egy csipet az ekkora kivirított első virágból megszárítva
Forrás: Scott Cunningham: The Complete Book of Incense, Oils & Brews

Füstölő 2:
 • maréknyi porított szantálfa
 • 1 teáskanál babér
 • 3 teáskanál mirha
 • 1 teáskanál martilapu (levél vagy virág)
 • növényi glicerin
 • 6 csepp mirha illóolaj
 • 3 csepp bazsalikom illóolaj
 • 2 csepp babér illóolaj
Forrás: Timothy Roderick: Wicca: A Year & a Day: 366 Days of Spiritual Practice in the Craft of the Wise


Füstölő 3:
 • angyalgyökér
 • bazsalikom
 • babér
 • mirha
Forrás: Dorothy Morrison: The craft: a witch's book of shadows : includes rituals, spells, and Wiccan ethics


Olaj 1:
 • 6 csepp mirha illóolaj
 • 3 csepp bazsalikom illóolaj
 • 2 csepp babér illóolaj
 • 30 ml szőlőmag olaj
 • csipet martilapu vagy mirha
Forrás: Timothy Roderick: Wicca: A Year & a Day: 366 Days of Spiritual Practice in the Craft of the Wise


Olaj 2:
 • 8 csepp tömjén illóolaj
 • 6 csepp rozmaring illóolaj
 • 2 csepp fahéj illóolaj
Forrás: A. J. Drew: A Wiccan Bible: Exploring the Mysteries of the Craft from Birth to Summerland

2012. január 6., péntek

A saját utamról

Rie Cramer
2010 őszén felmerült bennem az a vágy, hogy kialakítsam a saját boszorkányság-gyakorlási stílusomat. Kicsit olyan "meg akarom lelni boszorkány önmagam" hangulatom volt, és elkezdtem különféle angol fórumokat és blogokat olvasgatni, hogy hátha meglelem azt, amire rá tudok bólintani. Rengeteg hozzászólás és bejegyzés átböngészése után sem tudtam hová tenni magam, igaz rengeteg "újfajta" boszorkánysággal megismerkedtem.

A sok olvasgatás arra vezetett, hogy elegem lett az ezen való filozofálgatásból, és hagytam az egészet. Mármint a keresgélést. Helyette kimentem az erdőbe és hallgattam a harkály kopácsolását.

Aztán múltak a hetek és a hónapok. Eleinte sok külföldi blogot is követtem különféle megközelítésékkel, majd ez a szám fokozatosan lecsökkent 7-re. Sokszor tőlük merítettem az ihletet a különféle praktikáimhoz, mindig elkölcsönözve amit használhatónak találtam, és a saját igényeimre alakítva. Aztán könyvekből kerestem alátámasztást az állításaikra, és megpróbáltam levonni a saját következtetéseimet az olvasottak és a tapasztalataim alapján. Növényeket gyűjtöttem, csipkerózsa bokrokon át mászkáltam, szúnyogokat etettem, állatokkal találkoztam, csillagokat néztem, áldozatokat mutattam be, sírtam és nevettem. Sokszor támogatott a Természet, de nem egyszer volt az orromra koppintva is.

És most visszatekintve fantasztikus évem volt és rengeteget tanultam. Tanultam a blogokat s könyveket olvasva, tanultam a kertben és az erdőben járva, tanultam növényekkel dolgozva. Lassan mintázatokat is kezdek felfedezni a gyakorlataimban. A Földdel való egység és az évszakokkal együtt való változás. Az Erdő és a Hegy. A növények és az állatok. Az, ami körülöttem történik, és nem az, amit a különféle wicca beállítottságú könyvek írnak, hogy történnie kéne. Ez és még sok más dolog, amit eddig nem fedeztem fel, fogja majd idővel megmutatni azt, amit a saját utamnak nevezhetek.

Milyen tanulságot is tudok ebből levonni? Addig amíg azt csinálod, amit a szíved diktál, végig a saját utadat járod, még ha nem is feltétlenül látod magad előtt az ösvényt.
Vagy valami ilyesmi. :)
A lényeg, hogy cselekedj, tapasztalj!

Akik tudnak angolul, azoknak itt a 7 kedvenc blogom címe:
Witch of the Forest Grove
Forest Grove Blog
Anathemum
Walking the Hedge Blog
Ivy on the Path
Tracks in Witchwood
A Forest Door

2012. január 3., kedd

Rossz szerencsét elűző por

Ez a növényi keverék nem hoz ugyan szerencsét, viszont védelmet biztosít a rossz szerencse hatásaitól.
Az elkészítéséhez keverd össze a következő hozzávalókat egy mozsárban:
 • 9 összemorzsolt babérlevél
 • tömjén
 • borókabogyó
 • szegfűszeg
 • szárított kapor
 • szárított édeskömény
 • szárított tárkony
Készíts belőle nagy mennyiséggel, és hord magadnál kis adagját egy bőrzsákocskában, a maradékot pedig az otthonodban tartsd, mint illatos és védelmező potpourrit.

A recept innen származik: Judika Illes: Encyclopedia of 5,000 Spells (HarperOne, 2009.)

2012. január 1., vasárnap

Január

Megfelelései

Csillagjegy: bak, vízöntő
Szám: 1
Füstölők: pézsma, szantálfa
Színek: viola, sötétpiros, fehér, fekete, szürke
Ásványok: jácint (cirkon), borostyán, amazonit, berill, krizopráz, gránát, hematit, gagát, ónix, rubellit (rózsaszín turmalin
Állatok: kék szajkó, prérifarkas, kacsa, róka, lúd, fácán, farkas
Növények: éger, nyír, szegfű, krókusz, benedekfű, majoránna, csonthéjas termések, fenyőtoboz, hóvirág, hunyor
Istenségek: Antu, Chang-o, Freya, Héra, Ianuaria, Inanna, Janus, Juno, Juno Antevorta, Juno Postvorta, Pax, Sarasvati, Venus
Egyéb lények: brownie-k, gnómok
Témái: belső munkák, időjárásjóslás, kívánság varázslatok, képességek, kezdetek, elgondolások, önbizalom, beszélgetés, változatlanság, célok, gyógyítás, rendberakás, türelem, elővigyázatosság, védelem, csend, visszafordítás, biztonság, jövő, útvonalad megváltoztatása, tervek készítése, elszámolás, múlt elengedése, célokon dolgozni, őszintének lenni önmagaddal, az előző év tanúságain meditálni, rossz elűzése


Forrás:
Eileen Holland: The Spellcaster's Reference (Red Wheel/Weiser, 2009)

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...